ఉత్పత్తులు

  • Bullet proof glass

    బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్

    బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ అనేది చాలా బుల్లెట్‌ల ద్వారా చొచ్చుకుపోకుండా నిలబడటానికి నిర్మించిన ఏ రకమైన గాజునైనా సూచిస్తుంది. పరిశ్రమలోనే, ఈ గ్లాస్‌ని బుల్లెట్-రెసిస్టెంట్ గ్లాస్‌గా సూచిస్తారు, ఎందుకంటే బుల్లెట్లకు వ్యతిరేకంగా నిజంగా రుజువుగా ఉండే వినియోగదారుల స్థాయి గ్లాస్‌ని రూపొందించడానికి సాధ్యమయ్యే మార్గం లేదు. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్‌లో రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి: దాని పైన పొరలుగా ఉండే లామినేటెడ్ గ్లాస్‌ను ఉపయోగిస్తుంది మరియు పాలికార్బోనేట్ థర్మోప్లాస్టిక్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.