ఉత్పత్తులు

  • Acid etched Glass

    యాసిడ్ చెక్కబడిన గ్లాస్

    యాసిడ్ ఎచెడ్ గ్లాస్, ఫ్రోస్టెడ్ గ్లాస్ అస్పష్టంగా మరియు మృదువైన ఉపరితలం ఏర్పడటానికి గాజును యాసిడ్ చెక్కడం ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మృదుత్వం మరియు దృష్టి నియంత్రణను అందించేటప్పుడు ఈ గ్లాస్ కాంతిని అంగీకరిస్తుంది.